Dit jaar herijkt PNO Media haar duurzaamheidsbeleid. Wij zien dit als een kans om als werknemers een duidelijk en breed gedragen geluid te laten horen onder pensioendeelnemers. Teken en deel deze petitie.

– Wij vragen PNO Media om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen drie jaar alle investeringen in olie, kolen, gas en teerzand producerende bedrijven te beëindigen en de vrijkomende middelen te investeren in duurzame bedrijven en fondsen.

– Wij vragen PNO Media ook haar klimaat- en engagement doelen te concretiseren, aan te scherpen en transparant te maken. We zien graag dat ze een klimaatneutraal-route formuleert, met concrete doelstellingen voor absolute CO2-reductie ook op korte termijn. Een tijdspad waarbinnen PNO Media het door haar onderschreven Parijs Akkoord gaat halen. Wij vragen PNO Media openbaar te maken hoeveel ze in welk bedrijf investeert.